Προγραμματισμός ΙΙ -- Άνοιξη, 2016, Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθ., Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προγραμματισμός ΙΙ -- Άνοιξη, 2016

Σελίδα του Μαθήματος

Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθ., Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εμβόλιμη Εξέταση, Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2016

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε τμήμα.

Προσοχή!!! Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, 18:00.

Τμήματα:
09:00-10:00 (ελεύθερες θέσεις: 0 από τις 16)
10:05-11:05 (ελεύθερες θέσεις: 0 από τις 25)

Δώστε το πρόθεμα του ιδρυματικού σας λογαριασμού (username) και τον κωδικό (password).
Το username θα πρέπει να είναι της μορφής mathXXXX ή temXXXX, χωρίς το κομμάτι @__.

Username:
Password:
Σε ποιο τμήμα θέλετε να συμμετέχετε;

Δηλωμένες συμμετοχές έως τώρα: (σύνολο 41):

09:00-10:00
1 math3506@math.uoc.gr
2 math3772@math.uoc.gr
3 math4035@math.uoc.gr
4 math4362@math.uoc.gr
5 math4374@math.uoc.gr
6 math4592@math.uoc.gr
7 math4697@math.uoc.gr
8 math4775@math.uoc.gr
9 math4803@math.uoc.gr
10 tem1073@tem.uoc.gr
11 tem1149@tem.uoc.gr
12 tem1666@tem.uoc.gr
13 tem1690@tem.uoc.gr
14 tem1723@tem.uoc.gr
15 tem1741@tem.uoc.gr
16 tem2370@tem.uoc.gr
10:05-11:05
1 math3809@math.uoc.gr
2 math3881@math.uoc.gr
3 math4044@math.uoc.gr
4 math4247@math.uoc.gr
5 math4272@math.uoc.gr
6 math4290@math.uoc.gr
7 math4458@math.uoc.gr
8 math4461@math.uoc.gr
9 math4486@math.uoc.gr
10 math4496@math.uoc.gr
11 math4623@math.uoc.gr
12 math4661@math.uoc.gr
13 math4735@math.uoc.gr
14 math4741@math.uoc.gr
15 math4751@math.uoc.gr
16 tem1133@tem.uoc.gr
17 tem1266@tem.uoc.gr
18 tem1405@tem.uoc.gr
19 tem1425@tem.uoc.gr
20 tem1571@tem.uoc.gr
21 tem1683@tem.uoc.gr
22 tem1720@tem.uoc.gr
23 tem1727@tem.uoc.gr
24 tem1738@tem.uoc.gr
25 tem1753@tem.uoc.gr