Εγγεγραμμένοι φοιτητές για εξετάσεις με φυσική παρουσία

Κατανομή σε αίθουσες

22/6/2020
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (Τμήμα Β) Εξέταση 10πμ-12μμ, Εξέταση 2μμ-4μμ
23/6/2020
Θεωρία Σωμάτων Εξέταση 10πμ-12μμ
Αρμονική Ανάλυση Εξέταση 2πμ-4μμ
Θέματα Άλγεβρας (Ομολογική Άλγεβρα) Εξέταση 2πμ-4μμ
24/6/2020
Κυματική Διάδοση Εξέταση 10πμ-12μμ
Θέματα Άλγεβρας (Πεπερασμένες Ομάδες) Εξέταση 2πμ-4μμ
25/6/2020
Διαφορικές Εξισώσεις Εξέταση 10πμ-12μμ, Εξέταση 2πμ-4μμ
26/6/2020
Συναρτησιακή Ανάλυση Εξέταση 10πμ-12μμ
Θεωρία Βελτιστοποίησης Εξέταση 2πμ-4μμ
29/6/2020
Θεμέλια Εξέταση 10πμ-12μμ (Κτήριο Μαθηματικού), Εξέταση 10πμ-12μμ (Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών)
Θεμέλια Εξέταση 2μμ-4μμ (Κτήριο Μαθηματικού), Εξέταση 2μμ-4μμ (Κτήριο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών)
1/7/2020
Γεωμετρία Εξέταση 10πμ-12μμ
2/7/2020
Αριθμητική Ανάλυση Εξέταση 10πμ-12μμ , Εξέταση 2μμ-4μμ
3/7/2020
Περιγραφική Στατιστική Εξέταση 10πμ-12μμ
6/7/2020
Ανάλυση ΙΙ Εξέταση 10πμ-12μμ, Εξέταση 2μμ-4μμ
7/7/2020
Θεωρία Δακτυλίων Εξέταση 10πμ-12μμ
Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών Εξέταση 2πμ-4μμ
8/7/2020
Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Εξέταση 10πμ-12μμ , Εξέταση 2μμ-4μμ
Τοπολογία Εξέταση 2πμ-4μμ
10/7/2020
Άλγεβρα ΙΙ Εξέταση 10πμ-12μμ , Εξέταση 2μμ-4μμ
14/7/2020
Μαθηματική Θεωρία Υλικών (Θα ανακοινωθεί)