Εγγεγραμμένοι φοιτητές για εξετάσεις με φυσική παρουσία

Νεα Κατανομή σε αίθουσες

18/9/2020
Πραγματική Ανάλυση Εξέταση 10πμ-12μμ
Θέματα Άλγεβρας (Ομολογική Άλγεβρα) Εξέταση 5μμ-7μμ
21/9/2020
Φυσική Ι (Τμήμα Α+Β) Εξέταση 10πμ-12μμ
Θεωρία Αριθμών Εξέταση 2μμ-4μμ
Τοπολογία Εξέταση 2μμ-4μμ
Διαφορική Γεωμετρία Εξέταση 2μμ-4μμ
Ανάλυση Πολλών Μεταβλητών Εξέταση 2μμ-4μμ
22/9/2020
Άλγεβρα ΙΙ Εξέταση 9πμ-11πμ , Εξέταση 12μμ-2μμ
Εφαρμοσμένη Άλγεβρα Εξέταση 3μμ-5μμ
Θέματα Άλγεβρας (Πεπερασμένες Ομάδες) Εξέταση 3μμ-5μμ
Μαθηματική Θεωρία Υλικών Εξέταση 3μμ-5μμ (Θα ανακοινωθεί)
Θεωρία Ομάδων Εξέταση 5μμ-7μμ
23/9/2020
Απειροστικός Λογισμός Ι (Τμήμα Α) Εξέταση 9πμ-11πμ, Εξέταση 12μμ-2μμ,
24/9/2020
Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Εξέταση 5μμ-7μμ
25/9/2020
Ανάλυση ΙΙ (Τμήμα Α) Εξέταση 9πμ-11πμ
Ανάλυση ΙΙ (Τμήμα Β) Εξέταση 12μμ-2μμ
Συναρτησιακή Ανάλυση Εξέταση 3μμ-5μμ
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ Εξέταση 5μμ-7μμ
28/9/2020
Ανάλυση Ι (Τμήμα Α) Εξέταση 9πμ-11πμ, Εξέταση 12μμ-2μμ
Ανάλυση Ι (Τμήμα Β) Εξέταση 12μμ-2μμ, Εξέταση 3μμ-5μμ
29/9/2020
Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (Τμήμα Β) Εξέταση 9πμ-11πμ, Εξέταση 12μμ-2μμ